Vaše brána do světa němčiny


TOPlist

slovesa - mírně pokročilí

Ich (jsem) jung.

Ich es nicht. (Nemám to rád.)

Er (chodí) jeden Abend ins Kino.

Wir (chtěli bychom) in die Stadt gehen.

(Jdete) Sie ins Theater?

Was (chceš) du?

(víte) ihr es?

Wir (stěhujeme se) aus.

(jdi) doch!

Ich (smím) aus gehen.